Skipp navigasjon

Utredning og vurdering av modeller for drift av idrettsanlegg i idrettsbyen Hamar

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-25
  • Tittel: Utredning og vurdering av modeller for drift av idrettsanlegg i idrettsbyen Hamar
  • Oppdragsgiver: Hamar kommune
  • Utgitt: juli 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler