Skip navigation

Utredning og vurdering av modeller for drift av idrettsanlegg i idrettsbyen Hamar

  • Report number: OE-rapport 2018-25
  • Title: Utredning og vurdering av modeller for drift av idrettsanlegg i idrettsbyen Hamar
  • Client: Hamar kommune
  • Published: July 18
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles