Skipp navigasjon

Utredning av risiko ved utfasing av rammeavtaler med kommersielle leverandører av institusjonsplasser i barnevernet i Oslo

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-09
  • Tittel: Utredning av risiko ved utfasing av rammeavtaler med kommersielle leverandører av institusjonsplasser i barnevernet i Oslo
  • Oppdragsgiver: Barne- og familieetaten i Oslo kommune
  • Utgitt: februar 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler