Skip navigation

Utredning av risiko ved utfasing av rammeavtaler med kommersielle leverandører av institusjonsplasser i barnevernet i Oslo

  • Report number: OE-rapport 2021-09
  • Title: Utredning av risiko ved utfasing av rammeavtaler med kommersielle leverandører av institusjonsplasser i barnevernet i Oslo
  • Client: Barne- og familieetaten i Oslo kommune
  • Published: February 21
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles