Skip navigation

Konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører

  • Report number:
  • Title: Konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører
  • Client: Virke
  • Published: December 23
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles