Skipp navigasjon

Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-10
  • Tittel: Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Utgitt: mars 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler