Skipp navigasjon

Evaluering av kompetanseoverføring fra sjøfolk i tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

  • Rapportnr:
  • Tittel: Evaluering av kompetanseoverføring fra sjøfolk i tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: april 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler