Skip navigation

Evaluering av kompetanseoverføring fra sjøfolk i tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

  • Report number:
  • Title: Evaluering av kompetanseoverføring fra sjøfolk i tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
  • Client: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Published: April 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles