Skipp navigasjon

Evaluering av gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-44
  • Tittel: Evaluering av gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: desember 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler