Skip navigation

Evaluering av gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  • Report number: OE-rapport 2019-44
  • Title: Evaluering av gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
  • Client: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Published: December 19
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles