Skipp navigasjon

Ressurser og bærekraft

Forslag til utjevningsordning for nettleie

Oslo Economics har på oppdag for Energi Norge utarbeidet et notat til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med forslag til […]

Oslo Economics gir anbefaling om innføring av kvartersavregning i Norge

I Norden blir kraftforbruk- og produksjon avregnet per time (60 minutters avregningsperiode). Blant annet for å gi aktørene insentiver til […]

Analyse av endringer i lønns- og arbeidsvilkår i maritim næring

Oslo Economics og Wikborg Rein Advokatfirma skal utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske […]

Oslo Economics har utredet ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjoner

Olje- og energidepartementet vurderer endringer som kan gjøre at ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn […]

Oslo Economics vokser på kraftområdet

Oslo Economics gjennomfører for tiden flere oppdrag innen kraftbransjen, og vi forsetter satsningen med å bidra til utviklingen av en […]

Olje- og gasselskapenes vurderinger av klimarelaterte risikofaktorer

Oslo Economics har på oppdrag fra Norsk- olje og gass gjennomført en intervjuundersøkelse hos åtte selskaper som er aktive på […]

Dette betyr olje og gass for Norge

Oslo Economics har utredet den historiske verdiskapingen fra Norges naturressurser på vegne av Norsk olje og gass. Rapporten viser blant […]

Samfunnsøkonomisk analyse om leveringsplikt og nettleieavregning

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med innføring av ny kundesentrisk markedsmodell for sluttbrukermarkedet for elektrisitet. Dette innebærer at sluttbrukerne […]

KS1 Demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2

Oslo Economics og Atkins Norge har kvalitetssikret konseptvalgutredning (KVU) om «Demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2» på […]

Elbilen er fortsatt avhengig av avgiftsfritak og fordeler for å være konkurransedyktig i Norge

På oppdrag fra NAF har Oslo Economics gjennomført en konkurranseøkonomisk analyse for å belyse hva som skal til for at […]