Skipp navigasjon

Linda Østergren

Linda Østergren er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Hun har vært stipendiat ved samme institusjon, der hun har spesialisert seg innen økonometri, helse og utdanning. I hennes doktorgradsavhandling har hun forsket på hvordan ulike politiske tiltak rettet mot barn påvirker deres helse og skoleprestasjoner senere i livet. Linda har erfaring fra to internasjonale forskningsprosjekt innen helseøkonomi som var finansiert av EU. I disse prosjektene jobbet Linda med problemstillinger knyttet til oppgaveglidning blant helsepersonell og behandling av pasienter med multimorbiditet. I Oslo Economics har Linda jobbet med samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. Linda har spisskompetanse innen kvantitativ analyse av registerdata, men kan også bruke kvalitativ metode. Hun har også erfaring med veiledning og undervisning på bachelor- og masternivå.

Relevante artikler