Skipp navigasjon

Alexander Huth

Alexander Huth er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. I studietiden spesialiserte han seg på fag innen skatt og offentlig økonomi, og var samtidig forskningsassistent ved Oslo Fiscal Studies (OFS). Han har i studietiden hatt praktikantopphold både ved det norske generalkonsulatet i San Francisco og Innovasjon Norges kontor i Silicon Valley, og han har arbeidserfaring fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). Alexander jobbet tidligere som rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), hvor han jobbet med handelspolitiske spørsmål, norsk eksport og det eksportrettede virkemiddelapparatet. I NFD fulgte Alexander blant annet opp styringen av Norges sjømatråd og opprettelsen av Eksportstrategirådet. 

Relevante artikler