Skipp navigasjon

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Drammen kommune om eierstrategisk arbeid 

28.09.2023 - Kommune

Oslo Economics ble nylig, som én av tre leverandører, tilbudt rammeavtale med Drammen kommune om bistand til eierstrategisk arbeid knyttet til kommunens om lag 35 eierposisjoner. Drammen kommune ønsker å være en aktiv eier og bidra til god utvikling for selskapene, langsiktig verdiskaping og god, forutsigbar styring. Som en del av den aktive eierpolitikken har Drammen kommune nå tilknyttet seg eksterne miljøer som kan bistå dem med eierstrategisk utredningsarbeid.  

Oslo Economics har jobbet mye med statlig og kommunalt eierskap og forvalting. Kjernen i mange av disse prosjektene er hvorvidt selskapene stat og kommune eier, og forvaltningen av disse, er i tråd med statens og kommunens interesser, og de målene som er satt for selskapene. Spesielt i de senere årene har Oslo Economics jobbet mye med eierstrategisk arbeid i kommunesektoren, ofte knyttet til forvaltning og effektivitet i interkommunale selskaper.  

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler