Skipp navigasjon

Ekspertvitne i stor erstatningssak om betaling basert på måloppnåelse

11.07.2023 - Uncategorized @no

Oslo Economics har nylig bistått som ekspertvitne i en rettslig tvist om betaling av «earn-out» – som innebærer at salgssummen for aksjer eller et selskap avhenger av selskapets resultat etter overtakelse. Saken gjaldt et påstått brudd på vilkåret om «best-effort» i en avtale om kjøp av aksjene i et selskap – altså at kjøperen ikke hadde gjort sitt beste for å maksimere verdiene. Selger påstod å ha tapt nærmere 1.6 milliarder norske kroner (ca. 140 millioner EUR) grunnet kjøpers brudd på vilkåret. Oslo Economics bidro med en økonomisk evaluering av estimatene på krav og skade.

Saken ble behandlet som voldgift i Stockholm etter regelverket til  SCC Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

Oslo Economics tilbyr analyser og sakkyndig bistand innen konkurranse- og straffesaker.

Olo Economics har bred erfaring med rådgiving ved komplekse saker. Vi leverer troverdige og uavhengige rapporter og vitnemål om relevante økonomiske spørsmål og skadeestimeringer.

Du kan finne ut mer om temaet her.

Kontakt
Elias Braunfels
Elias Braunfels
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler