Skipp navigasjon

Ny rapport tar for seg vaksineproduksjon i sammenlignbare land

08.02.2022 - Anskaffelser

Hvordan er utsiktene for vaksineproduksjon i land som Norge? Det har Oslo Economics i samarbeid med advokatfirmaet CMS Kluge undersøkt i en studie på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

Finland, Østerrike, Portugal, Latvia og Slovakia ble valgt ut som sammenlignbare land til Norge i studien. Utvalget er basert på kriterier som antall innbyggere, økonomiske forutsetninger, markedsstørrelse og størrelsen på landenes farmasøytiske industri. Kartleggingen viser at selv om myndighetene i utvalgte europeiske land har vurdert virkemidler for å etablere eller oppskalere vaksineproduksjon, er få konkrete tiltak iverksatt. Årsaken til dette er:

  • At vaksineproduksjon er svært kompleks og ressurskrevende.
  • Det er tvilsomt om egenproduksjon vil gi bedre og raskere tilgang til vaksiner.
  • Erfaringer fra den pågående pandemien tyder på at land med vaksineproduksjon ikke har hatt bedre tilgang til vaksiner.
  • Regelverk for statsstøtte og offentlige anskaffelser begrenser virkemiddelbruken.

Rapporten gir ikke vurderinger eller anbefalinger om eventuell virkemiddelbruk i Norge.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler