Skipp navigasjon

Oslo Economics har analysert endringer i ferjeprisene

07.02.2022 - Transport og logistikk

Statens vegvesen har foreslått endringer i takst- og rabattstrukturen i ferjedriften. Oslo Economics har bistått Statens vegvesen med analyser og anbefalinger i dette arbeidet. Endringsforslagene er nå sendt på høring og vår rapport med våre analyser er lagt ved høringen. I kort omtale av rapporten sier Statens vegvesen at de støtter våre vurderinger.

Statens vegvesen foreslår ulike forenklinger av takstregulativet. Det foreslås også at rabattsatsen reduseres til 20 prosent (fra dagens 50 prosent for private reiser). Samtidig foreslår Statens vegvesen at det ikke lenger skal betales inn forskudd for å oppnå rabatt. Endringer vil bli sett i sammenheng med politiske ønsker om lavere ferjetakster og eventuelle reduksjoner i fullpris.

Mer om forslagene som er sendt på høring finnes her.

Oslo Economics har unik innsikt i ferjemarkedet

Oslo Economics gjennomfører jevnlig analyser for oppdragsgivere og leverandører i det norske markedet for innenriks sjøfart (ferje og hurtigbåter). Gjennom oppdragene har Oslo Economics opparbeidet unik innsikt i markedet og besitter unike data om gjennomførte anbudskonkurranser. Totalt har vi data fra mer enn 200 anbudskonkurranser, med oversikt over tilbydere og tilbudte priser.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler