Skipp navigasjon

Lufthavn i Mo i Rana

12.07.2021 - Transport og logistikk

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny lufthavn i Mo i Rana. Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en ny lufthavn i Mo i Rana.

Les mer her.

Relevante artikler