Skipp navigasjon

Flere nye oppdrag innen samferdsel

02.11.2020 - Transport og logistikk

Oslo Economics har i høst påbegynt en rekke utredninger på samferdselsområdet. For Jernbanedirektoratet utreder vi hvordan bestilling av assistansetjenester kan samordnes. For samme oppdragsgiver er vi også i gang med å utvikle SAGA og Trenklin – som er verktøy som brukes til samfunnsøkonomiske analyser på jernbanen. For Statens vegvesen utreder vi samfunnsøkonomien i en ny standard for vegsikkerhet. I tillegg skal vi gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser av tiltak på Berg og Ganddal godsterminaler på vegne av Bane NOR.

Relevante artikler