Skipp navigasjon

Konsekvenser av et forbud mot prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet

08.11.2019 - Uncategorized @no

På oppdrag fra NorgesGruppen har Oslo Economics utredet sannsynlige konsekvenser av et forbud mot prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet.

I kjølvannet av Oslo Economics’ rapport fra 2017 om etableringsbarrierer i det norske dagligvaremarkedet, har det blitt foreslått et forbud mot prisdiskriminering fra dominerende leverandører. Forslaget har blitt fremmet av enkelte markedsaktører og har fått politisk gehør.

Formålet med rapporten har vært å se hva den økonomiske litteraturen sier om konsekvensene av et potensielt forbud mot prisdiskriminering. Vi har også vurdert forutsetningene som ligger grunn for de forskjellige økonomiske modellene opp mot hva som er virkeligheten i dagligvaremarkedet.

Basert på litteraturgjennomgangen og sammenstillingen med norske forhold konkluderer vi med at et forbud mot prisdiskriminering sannsynligvis vil ha negative konsekvenser for norske forbrukere. Vi peker på at et forbud mot prisdiskriminering vil ha negative effekter ved å:

  • Redusere kjedenes kjøpermakt og dermed lede til høyere leverandør- og forbrukerpriser.
  • Redusere konkurransen om markedsandeler i sluttbrukermarkedet.
  • Resultere i en mindre effektiv verdikjede.

Last ned og les rapporten i sin helhet her: Konsekvenser av et forbud mot prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet

 

Relevante artikler