Skipp navigasjon

Forskningsbidrag i konkurranseøkonomi publisert i «Review of Industrial Organization»

25.09.2019 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har utviklet nye verktøy for å analysere priseffekter ved fusjoner. Arbeidet er nå publisert i «Review of Industrial Organization».

Harald Bergh, Arne R. Gramstad og Jostein Skaar er forfatterne bak artikkelen «Unilateral Price Effects and Vertical Relations Between Merging and Non-merging Firms» som nylig ble publisert i tidsskriftet Review of Industrial Organization. Artikkelen er tilgengelig her (bak betalingsmur, ikke-nedlastbar fulltekstversjon er tilgjengelig her)

Prosjektet hadde sitt utspring i Oslo Economics’ bistand til fusjonen mellom Telia og Phonero, som ble godkjent 2017. Før fusjonen var Phonero avhengig av å kjøpe tilgang til nett fra en konkurrent sluttbrukermarkedet, som hadde direkte konsekvenser for priseffektene ved fusjonen.

I artikkelen viser forfatterne hvordan priseffekter ved fusjoner påvirkes dersom fusjonen også påvirker vertikale bindinger mellom fusjonerende og ikke-fusjonerende parter. Tradisjonelle kvantitative mål på prispress som benyttes som en del av fusjonskontrollen kan dermed gi feilaktige mål på prispresset som oppstår ved foretakssammenslutninger.

Prosjektet er finansiert gjennom «Det alminnelige prisreguleringsfond», som forvaltes av Konkurransetilsynet. Oslo Economics har ved to andre anledninger mottatt forskningsmidler fra det alminnelige prisreguleringsfond, og begge disse omhandler priseffekter ved fusjoner. Ett av disse arbeidene er også publisert i Review of Industrial Organization , mens det andre arbeidet er pågående og omhandler empiriske ex-post-analyser av priseffekter ved fusjoner.

Relevante artikler