Skipp navigasjon

strømmarkedet

Hvordan gjøre strømmarkedet mer oversiktlig for folk?

Mange forbrukere opplever sluttbrukermarkedet for strøm som uoversiktlig, og enkelte har inngått ugunstige og tidvis kostbare avtaler. Oslo Economics har på vegne av Barne- og familiedepartementet vurdert konsekvenser av en rekke foreslåtte tiltak for å forbedre forbrukervennligheten i sluttbrukermarkedet for strøm.