Skipp navigasjon

sosialhjelp

Hva slags aktiviteter og oppfølging får sosialhjelpsmottakere ved NAV-kontoret?

Mange kommuner har gode og brede oppfølgings- og aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere. Samtidig er det mange kommuner som har ingen eller lite hensiktsmessige kommunale aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere, hvilket tyder på at unge
sosialhjelpsmottakere ikke får den arbeidsrettede bistanden fra NAV som de har krav på.