Skipp navigasjon

offentlige virkemidler

iStock 1340022435

Hvilke virkemidler bør staten bruke for å bygge opp verdikjeder for hydrogen i Norge?

Regjeringen har et mål om å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen i Norge, med hydrogenproduksjon til innenlandsk bruk og til samfunnsøkonomisk lønnsom eksport. Oslo Economics har i samarbeid med SINTEF, Greensight og NTNU utredet verdikjeder for hydrogen i Norge.