Skipp navigasjon

go-ahead

Jernbanedirektoratet har valgt nytt togselskap til å drifte Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen

Oslo Economics har bistått Jernbanedirektoratet med innkjøp av leverandør for drift av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Konsulenter fra Oslo Economics […]