Skipp navigasjon

Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 1

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-12
  • Tittel: Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 1
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
  • Utgitt: april 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler