Skipp navigasjon

Utredning av garantiprovisjon for statlig delgaranti på bompengelån

  • Rapportnr: 73
  • Tittel: Utredning av garantiprovisjon for statlig delgaranti på bompengelån
  • Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet
  • Utgitt: november 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler