Skipp navigasjon

Samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-24
  • Tittel: Samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger
  • Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: mai 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler