Skipp navigasjon

Samhandling mellom arbeid og helse – koordinerte tjenester til sykmeldte med psykiske plager og muskel/skjelettplager

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-42
  • Tittel: Samhandling mellom arbeid og helse – koordinerte tjenester til sykmeldte med psykiske plager og muskel/skjelettplager
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: august 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler