Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-2
  • Tittel: Samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
  • Utgitt: januar 20
  • Lenke: PDF

 

 

Se alle publikasjoner
Nyeste artikler