Skip navigation

Samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet

  • Report number: OE-rapport 2020-2
  • Title: Samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet
  • Client: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
  • Published: January 20
  • Link: PDF

 

 

See all publications
Newest articles