Skipp navigasjon

Praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-39
  • Tittel: Praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet
  • Oppdragsgiver: NVE
  • Utgitt: desember 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler