Skipp navigasjon

Muligheter og utfordringer ietableringen av en kunnskapsby i Bærum

  • Rapportnr: OE-rapport 2017-59
  • Tittel: Muligheter og utfordringer ietableringen av en kunnskapsby i Bærum
  • Oppdragsgiver: Bærum kommune
  • Utgitt: januar 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler