Skipp navigasjon

Kunnskapsoppsummering som bakgrunn for vurdering av ordningen «Kompetansefunn Digital»

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-58
  • Tittel: Kunnskapsoppsummering som bakgrunn for vurdering av ordningen «Kompetansefunn Digital»
  • Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
  • Utgitt: desember 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler