Skip navigation

Kunnskapsoppsummering som bakgrunn for vurdering av ordningen «Kompetansefunn Digital»

  • Report number: OE-rapport 2021-58
  • Title: Kunnskapsoppsummering som bakgrunn for vurdering av ordningen «Kompetansefunn Digital»
  • Client: Kunnskapsdepartementet
  • Published: December 21
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles