Skipp navigasjon

Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk

  • Rapportnr: OE-rapport 2017-41
  • Tittel: Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk
  • Oppdragsgiver: Veidekke
  • Utgitt: august 17
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler