Skipp navigasjon

Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-56
  • Tittel: Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
  • Utgitt: september 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler