Skipp navigasjon

Hvordan bør målkonflikter håndteres i statlige investeringsprosjekter?

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-24
  • Tittel: Hvordan bør målkonflikter håndteres i statlige investeringsprosjekter?
  • Oppdragsgiver: Concept
  • Utgitt: april 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler