Skip navigation

Hvordan bør målkonflikter håndteres i statlige investeringsprosjekter?

  • Report number: OE-rapport 2020-24
  • Title: Hvordan bør målkonflikter håndteres i statlige investeringsprosjekter?
  • Client: Concept
  • Published: April 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles