Skipp navigasjon

Finansiering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-12
  • Tittel: Finansiering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Oppdragsgiver: Norsk Psykologforening
  • Utgitt: mars 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler