Skipp navigasjon

Evaluering av tilskuddsordningen nasjonalt botilbud til personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-74
  • Tittel: Evaluering av tilskuddsordningen nasjonalt botilbud til personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: januar 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler