Skipp navigasjon

Evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddeltilskuddet til NIF

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-26
  • Tittel: Evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddeltilskuddet til NIF
  • Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
  • Utgitt: november 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler