Skipp navigasjon

Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport III

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-4
  • Tittel: Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport III
  • Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
  • Utgitt: januar 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler