Skipp navigasjon

Bruk av digitale løsninger i grunnskolen og universell utforming av IKT

  • Rapportnr: OE-rapport 26-2023
  • Tittel: Bruk av digitale løsninger i grunnskolen og universell utforming av IKT
  • Oppdragsgiver: Digitaliseringsdirektoratet
  • Utgitt: april 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler