Skipp navigasjon

Behov for antallsregulering av drosjeløyver – en samfunnsøkonomisk analyse

  • Rapportnr: OE-rapport 2017-16
  • Tittel: Behov for antallsregulering av drosjeløyver – en samfunnsøkonomisk analyse
  • Oppdragsgiver: Norges Taxiforbund
  • Utgitt: mai 17
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler