Skipp navigasjon

Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse-og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb?

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-102
  • Tittel: Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse-og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb?
  • Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
  • Utgitt: mai 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler