Skipp navigasjon

Sara Lee Johansen

Sara Lee Johansen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, og har i løpet av utdanningen fordypet seg i empirisk metode, mikroøkonomisk analyse og velferdsøkonomi. Hun har også hatt et utvekslingsopphold ved Nova School of Business and Economics i Portugal. Sara skrev en empirisk masteroppgave om sykefraværsoppfølging i Norge, og fikk gjennom dette god erfaring med databehandling og statistisk analyse. Hun har i løpet av studietiden jobbet som undervisningsassistent i både velferds- og utviklingsøkonomi. I Oslo Economics har Sara jobbet med prosjekter innenfor helse, velferd, utdanning og offentlige anskaffelser. Gjennom sin arbeidserfaring og sine studier har Sara god kjennskap til gjeldende veiledere for samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. 

Relevante artikler