Skipp navigasjon

Ole Martin Davanger

Ole Martin Davanger er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen samfunnsøkonomi og business analytics. Han har også en BA fra Wofford College i South Carolina, USA, med dobbel major i business economics og mathematics. Han har tidligere arbeidserfaring gjennom et sommer internship hos Awilco. I Oslo Economics har Ole Martin jobbet med samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og utredninger innenfor blant annet vann og avløp, kraftmarkedet og arbeidsmarkedet. Gjennom prosjekterfaring har han opparbeidet seg kompetanse på både kvalitativ og kvantitativ metode ved å gjennomføre intervjuer og innsamle og analysere data fra flere datakilder.

Relevante artikler