Skipp navigasjon

Martine Bergh Gundersen

Martine Bergh Gundersen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO), med spesialisering innen miljø-økonomi, økonometri og skatteøkonomi. Martine hadde også et utvekslingsopphold ved Università di Bologna i Italia. Martine skrev en empirisk masteroppgave om den norske formuesskatten, og analyserte effekten av innføringen av verdsettelsesrabatt på aksjer. Via arbeidet med masteroppgaven tilegnet hun seg kunnskap om hvordan bearbeide og analysere store menger data. Ved siden av studiene har hun arbeidet som kundebehandler hos Kredinor AS. Hun var også intern i Oslo Economics sommeren 2021, hvor hun fikk arbeide med evalueringer innen helse og velferd.

Relevante artikler