Skipp navigasjon

Marianne Lefsaker Johansson

Marianne Lefsaker Johansson er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. I Oslo Economics jobber Marianne med økonomiske analyser på flere områder, deriblant arbeidsliv og velferd, helse, kultur og samferdsel. Hun har gjennomført evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser og kartlegginger av en rekke tiltak, programmer og tilskuddsordninger i offentlig sektor, og har særlig erfaring med å utrede tiltak rettet mot sårbare grupper av barn, unge og voksne. I forlengelse av dette jobber Marianne også med problemstillinger knyttet til utdanning og kriminalomsorg. Hun har erfaring fra kostnadsanalyser og konsekvensberegninger innenfor ferje- og eiendomsmarkedet, og har også deltatt i flere konseptvalgutredninger (KVU). Marianne er en erfaren prosjektleder. 

Relevante artikler